blog

Svetský rozhovor o mníchoch

utorok 12. januára 2010 10:00
Ut 12.01. 2010 10:00

Ewa Wipszycka, Szymon Hiżycki, "Mniši - nejen ti svatí... Rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti"Vyšla zaujímavá kniha – rozhovor. Mniši – nejen ti svatí… Kňaz Szymon Hizycki sa rozpráva s archeologičkou Ewou Wipszyckou, ktorá sa zaoberá mníchmi v Egypte. Prečo v Egypte? Nuž, tam vznikol jav zvaný mníšstvo. Nevznikol postupne, evolučne, ale takpovediac explozívne: doslova v priebehu niekoľkých málo rokov sa začali ľudia, najprv muži, neskôr aj ženy, uchyľovali do púšte, vytvárať komunity, kláštory, odievať sa inak ako ostatní, postiť,  a najmä – modliť sa väčšinu svojho času. A prečo do púšte? V Egypte bola púšť, aj keď bola súčasť krajiny, pokladaná za osobitné územie, akoby iný štát, iný Egypt.

Slovo mních je z gréckeho monachos. Znamená to človeka jednotného, pre ktorého je podstatná iba láska k Bohu. Za prvého mnícha sa pokladá sv. Antónios. Zomrel v požehnanom veku 105 rokov. Bol synom z bohatej rodiny, ktorý jedného dňa rozdal celé svoje dedičstvo a odišiel do egyptskej púšte.

Rozdiel medzi mníchom a askétom je v tom, že mních, na rozdiel od askétu, sa už neuspokojuje iba so samoúčelnou askézou (ako východní askéti, pre ktorých je askéza skôr filozofickým systémom realizáciouMniši - nejen ti svatí... Rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti viery), ale dáva ju do služieb svojej oddanosti Bohu. Stupne mníšskej askézy sú viaceré. „Asketa nejdřív bojuje s obžerstvím, potom přechází k vykořenění žádostivosti, potom vede válku s chtivostí, hněvem, znechucením a ješitností, aby na konci stanul před největším nepřítelem: pýchou.“

Základným princípom života v mníšskej komunite je poslušnosť. „Jan Kolobos odešel do Skétis k jednomu thébskému starci a pobýval tam na poušti. Jeho abba vzal suché dřevo, zasadil ho a řekl mu: „Každý den ho zalévej lahví vody, dokud nevydá ovoce.“ Voda byla od nich daleko, takže Jan musel vyrazit večer a vrátil se ráno. Po třech letech vydalo dřevo ovoce. Stařec to ovoce vzal, odnesl do kostela a říkal bratřím: „Vezměte a jezte plod poslušnosti.“

Čitateľ sa dozvie viacero zaujímavostí, napríklad fakt, že mnísi piekli chlieb dva razy do roka, takže ho pri jedení doslova rozmrazovali. Alebo že sa v čase poľnohospodárskej sezóny vytrhávali z modlitieb a ťažko pracovali ako nájomní robotníci. Ale táto kniha nie je postavená na kuriozitách: viac ako na zaujímavostiach ide po hĺbke, skúma, čo je podstatou a zmyslom statusu mnícha.

Je to múdra kniha. Pýtajúci kladie svoje otázky zasvätene a pani profesorka šarmantne odpovedá na to, čo vie. Je toho veľa. A keď niečo nevie, nehanbí sa priznať: to dnešná veda už alebo ešte nevie.Ewa Wipszycka

Neobracia na vieru nikoho, neprekračuje hranicu medzi vedou a vierou, a predsa v spodnom prúde jej odpovedí cítiť, že svoju profesiu neberie len ako prácu, ale aj ako poslanie. Ba viac – zasvätenie.

A ešte jedna vec je na tejto knihe sympatická. V tiráži je uvedené: Vydání této knihy podpořili. A namiesto štátnych inštitúcií sú tam uvedené súkromné osoby: jeden dokonca iba ako Jiří, programátor z Hradce Králového. Čítali ste veľa takýchto sponzorských odkazov v slovenských knihách?

Dnes sa opäť stáva tak trochu módou, že mladí ľudia a hľadajúci sa uchyľujú do rôznych kláštorov. Kým dostanete takéto vnuknutie, možno bude užitočné prečítať si túto knihu o podstate mníšstva.

Inšpirolinky:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mních_(životný_štýl)

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/nabozenstvo/12768/?page=3

http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Husar4/pdf_doc/11_Zozulak.pdf

http://www.historiarevue.sk/hr02-03/rady.htm

Čitáty:

„Na poušti žila většina mnichu, ale ne všichni,.“

„Bratři se nesmějí vzájemně dotýkat. Když se někomu do chodidla zapíchl trn takovým způsobem, že ho nemohl vytáhnout sám a nebyl na blízku představený, pochodoval s trnem v noze.“

„Křesťanství má tu podivuhodnou vlastnost, že oslovuje všechny lidi.“

„Na poušti nikdy nechyběli bohatí, vzdělaní nebo ti, kdo byli rodiči připravováni na kariéru úředníka, dustojníka nebo místního hodnostáře.“

„Zkušení bratři radili všem mnichům, aby se usazovali daleko od rodiny.“

„Mnisi se nemyli. Mnišská špína byla pro současníky šokujíci.“

„Mniši zjistili, že chození v hadrech, anebo záměrně špinění těch hadrů, müže být chápáno jako předvádění se.“

„Mnišské prostředí velmi brzy pochopilo, jak důležitá je práce jako činnost, která stabilizuje lidskou psychiku.“

„Rozmanitost je základní vlastností monastického prostředí. Neexistují žádné instituce, které by se zabývaly vnucováním nějakého řádu, sjednocováním zvyklostí a obřadů.“

„Církev nikdy nebyla schopna vnutit mnichům silný dozor, a úpřimně řečeno, ani se o to nepokoušela.“

„Charizma a svatost musejí být nějako dokázány. A co je lepším důkazem než znamení, tedy zázraky, které učinil néjaký světec? Náš odpor k popisům zázraků má pozitivistické kořeny a je až neuvěřitelně rozšířen.“

„Mniši chtěli být sami, ale spolu. Být sám na poušti je hrozně těžké.“

„Mniši vedli těžký boj, aby zachovali rovnováhu v jednom z nejzákladnějších prvků lidského společenství, čili prostě v komunikaci se sousedem.“

„Kříž pro ně byl znamením života, a ne smrti.“

„Kříže byly skutečně základním prvkem, zdrojem radosti a naděje pro tyto lidi. Proto se tak snažili, aby byly radostné.“

„Dříve se lidé báli pouště, protože poušť patřila Sutechovi a byla celá v moci démonů. Pobyt v ní byl chápán jako výzva démonům, skutečným pánům pouště.“

„Před jídlem bylo nutné namočit chléb do vody s trochou soli, jinak se nedalo ukousnout jediné sousto.“

„Ti největší z největších často ostentativně používali jen několik kapek oleje. Šlo o to, aby se nikdo nemohl chlubit: nikdy nepoužívám olivový olej, aby se mniši bránili před hříchem pýchy, který je při takové příležitosti snadné spáchat.“

„Nejlepší je jíst každý den, zato nepříliš mnoho.“

„Stávalo se, že vyhladovělí mniši tajně ujídali dokonca i chlebové těsto, které zrovna hnětli.“

„Mniši pili víno smíšené s vodou celkem běžně (málokdo pil čisté víno).“

„Pití třetího pohárku vína se zapovídá, neboť je v něm Satan.“

„Zbožný člověk se snažil mít nějakou sumu peněz, která mohla být rozdána chudým během čtyřiceti dní, které uplynou od jeho smrti. Právě v té době, kdy se koná stání před Soudem.“

„Dokonce skupiny eremitů složené z tří nebo pěti bratří zvolily vždy jednoho z nich ekonomem.“

„Pro mnicha byla a stále je nejdůležitější činností modlitba. Práce je něco, co zůstává v druhém plánu.“

„Egyptští mniši bibli necitovali, mniši biblí mluvili.“

„Mnišská fantazie byla obrovská.“

„Každá vesnická komunita chtěla mít své vlastní svaté muže, kteří by žehnali dospělým i dětem, a také zvířatům…“

„Kandidát na úřad alexandrijského patriarchy, obvykle mnich, byl přivážen k vysvěcení v poutech. Mělo to znamenat, že toto důstojenství s nejhlubší pokorou odmítá.“

„Nevidíme smějícího se mnicha. Vidíme je často plačící, pretože jejich povinností bylo neustále oplakávat svoje hříchy.“

„Svatý Arsenios Veliký. Slzy, které mu neustále stékaly po tváři, na ní vytvořili vrásky.“

prel. Jan Linka

Foto: ig.wsiz.pl / rozhlas.cz