blog

Knihy, ktoré píšu knihy

streda 3. marca 2010 00:01
St 3.03. 2010 00:01

Zistil som, že som už natoľko ponorený vo vesmíre kníh, že mám mimoriadne rád knihy o knihách, alebo – ako ja tomu hovorím – knihy, ktoré píšu knihy… Našiel som niekoľko spriaznených ľudí – jedným z nich je Alberto Manguel. Je to zaujímavý pán, napísal napríklad Slovník imaginárnych miest, teda fiktívnych krajín a miest, ktoré sa vyskytujú iba v knihách. Alebo reflexie o starých hračkách Krajina hračiek či knihu s názvom Slepý majiteľ kníh so zaujímavým podtitulom Prečo Homér musí byť slepý. Narodený v Izraeli, vyrastený v Buenos Aires, kanadský občan žijúci vo Francúzsku. Ale jeho rodiskom i bydliskom sú knihy. Dve jeho knihu už máme v českom preklade – Dějiny čteníČtení obrazů. A teraz prichádza Knihovna.

Je to kniha o knižniciach, či už našich, súkromných, alebo verejných, kráľovských, štátnych, medzinárodných a pravdaže, aj o virtuálnych. V niekoľkých kapitolách, ktorú sú vlastne takými knižnicami v knihe hovorí o rôznych charakteristikách a aspektoch knižníc. Už samotné názvy kapitol veľa naznačujú: Knihovna jako mýtus, Knihovna jako řád, Knihovna jako moc, Knihovna jako dílna, Knihovna jako mysl, Knihovna jako imaginace, Knihovna jako identita atď. A tak ďalej, a tak bližšie, a tak hlbšie do hlbín knižníc.

Knižnica pre Manguela nie je iba priestor na ukladanie kníh, je to aj priestor mentálny a imaginatívny, je to aj priesečník síl, ktoré vydávajú uložené knihy, je to aj centrum energií, ktoré vydávajú stránky potlačené písmenami.

Knižnice sú nielen výsledkom ľudskej činnosti, ale samy formujú a určujú život svojho vlastníka. Istý Paul Massson napríklad písal pre Národnú knižnicu katalógy, ale keďže sa mu zdalo, že latinských kníh z 15. storočia je málo, tak robil zoznamy kníh, ktoré mali byť, ale neboli napísané. Povedali by sme podvodník alebo šialenec, ale v jeho činnosti bolo nielen hochštaplerstvo, ale aj mýtotvornosť.

Filozof Ernst Cassirer povedal o knižnici Abyho Warburga: „Jeho knižnica nie je jednoduchá zbierka kníh, ale katalóg problémov.“ Možno je to zjednodušené tvrdiť, ale z každých desiatich kníh vzniká kniha jedenásta, z každých tisíc kníh kniha tisícprvá.

Sú ľudia, ktorí zbierajú knihy a tí, ktorých zbierajú knihy. Istého Patrica Moora zavalila lavína kníh, ktoré zbieral desať rokov,  takže vo svojom byte v New Yorku strávil uväznený pod knihami dva dni, až ho museli vyslobodiť hasiči.

Knižnica je výzva na plnenie. Naudé hovorí: „Neexistuje kniha, kterou by nemohl nějaký čtenář v budoucnosti hledat.“

Kníh o knihách nie je veľa a kníh o knižniciach je ešte menej. Sú detektívky, horory, mystery, ktoré sa odohrávajú v knižniciach, ale táto kniha sa deje n knižniciach sveta a času iným spôsobom. Je to inšpirujúce čítanie určené každému čitateľovi, ktorý sa už ponoril do labyrintu kníh hlbšie ako bežný konzument stránok potlačených tlačiarenskou čerňou.

Čitáty:

„…cokoli mi někdo řekne, je to nutně omezeno tím, co jsem schopen slyšte nebo pochopit.“

„Začíná-li příběh nalezením, pak musí končitr hledáním“ (Penelope Fitzgeraldová)

„knihovna, která obsahovala všechno, se stala knihovnou, která obsahuje cokoliv.“

„každý čtenář si může vymyslet svou vlastní minulost.“

„Hrabě Dracula důvěřuje pouze své soukromé knihovně.“

„Vnímáme svět jedným ze dvou způsobů – jako cizí zemi, nebo jako domov – a v našich knihovnách se odrážejí oba tyto protichůdné pohledy.“

„Stránky knihy nás buď udiví tím, jak moc se liší od naší vlastní zkušenosti, nebo nás utěší tím, jak sej í podobají.“

„Každý čtenář je buď odpočívající poutník, nebo cestovatel, který se vrátil domů.“

„Dokážeme si představit knihy, které bychom si rádi přečetli, přestože dosud nebyly napsány…“

„Smích je stejně univerzální jako vážnost.“

„Temnota, slova a světlo tvoří magický kruh.“

„Svět je vždycky dostatečně velký na to, aby pojal ještě jeden zázrak.“

„Knihy věčně opakují tentýž příběh.“

„Don Quijote čtený po Kiplingovu Kimovi a Don Quijote čtený po Huckleberrym Finnovi jsou dvě odlišné knihy.“

„Každá knihovna je autobiografická.“

„Naše knihy budou svědčit pro nás nebo proti nám.“

„Naše knihy obsahují počet stránek, které nám přidělila Kniha života.“

„Podle knih, které považujeme za své, budeme souzeni.“

„Každý čtenář je jen jedna kapitola v životě knihy.“

„Encyklopedie světa, univerzální knihovna, existuje – je to svět sám.“

„Každá knihovna by měla být v něčem úplná, i kdyby to byla jen historie špendlíkových hlaviček“ (Oliver Wendell Holmes)

„Žádný volný regál v knihovně nezůstane prázdný přiliš dlouho.“

„Je-li knihovna zrcadlem světa, potom katalog je zrcadlem tohto zrcadla.“

„Vybalování knih je objevná činnost.“

„Jediná kniha, jakákoliv kniha, musí obsáhnout všechny ostatní knihy.“

„Odysseia předvídá příhody Holdena Caulfielda.“

„V knihovně v noci duchové dostávají hlasy.“

Inšpirolinky:

http://www.alberto.manguel.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Manguel

http://www.fantasticfiction.co.uk/m/alberto-manguel/

http://www.aluze.cz/2008_01/09h_recenze.php

http://www.salon.eu.sk/article.php?article=244-kniha-tyzdna-dejiny-cteni-alberta-manguela

http://www.magazinos.sk/OS/Archiv/Dvadsat-rokov-po/Recenzie/Citanie-alebo-dejiny-bez-konca

http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=25609