blog

Kontroverzné knihy, sloboda a my

pondelok 9. mája 2016 11:31
Po 9.05. 2016 11:31

Kým bude existovať sloboda slova, budú existovať rôzne názory a vychádzať rôzne knihy. A pravidelne budú vznikať debaty o vhodnosti predaja niektorých z nich. Od zástancov voľného výberu bez akýchkoľvek obmedzení, po tých, ktorí tvrdia, že niektoré knihy nie sú hodné ani len papiera, na ktorý boli vytlačené a v slušnom kníhkupectve by nemali nič robiť.

A hoci ani my s niektorými z vyše 300.000 kníh v našej ponuke nemusíme súhlasiť, v Martinuse si vážime slobodu ako jednu z najvyšších hodnôt.

Preto obhajujeme, aby u nás zostal čo najpestrejší sortiment kníh a pohľadov na rôzne témy, vrátane tých, ktoré neporušujú zákon, ale vyvolali silnú polemiku v širokej verejnosti či u odborníkov. Nepromujeme ich a nerobíme im nadprácu; naopak, snažíme sa do popredia čitateľom posúvať najmä knihy, ktoré nás zaujali a považujeme ich za hodné pozornosti.

Veríme v slobodu prejavu i výberu a myslíme si, že najpovolanejším na zhodnotenie obsahu knihy by mal byť sám čitateľ. Sťahovanie kontroverzných kníh z predaja, po ktorom niektorí volajú, nevyrieši oveľa hlbší problém, ktorý tu posledné roky rastie: vytváranie bublín v spoločnosti, zabúdanie na históriu, erózia kritického myslenia, schopnosti vyhodnocovať zdroje a viesť slušnú debatu.

Budovanie mostov medzi ľuďmi považujeme za omnoho dôležitejšiu úlohu, ako robiť zoznamy kníh na škrtnutie. Preto v našej ponuke naďalej nájdete aj silno kontroverzné knihy, no celý zisk z ich predaja u nás bude putovať na neziskovú organizáciu Slovenská debatná asociácia, ktorá rozvíja v ľuďoch kritické myslenie a slušnú debatu založenú na argumentoch, a na podporu občianskeho združenia OZ Mladí, ktoré poukazuje na potrebu zachovania slobody a tolerancie v dnešnej spoločnosti.

kontroverzne knihy

Bez snahy ľudí spájať a nie ich rozdeľovať, slušne debatovať a nie urážať, trpezlivo vzdelávať a nie rezignovať, stratíme nádej a schopnosť posúvať sa spoločne dopredu. Kníhkupectvá môžu slúžiť dvom úlohám: byť miestom, kde si čitateľ smie slobodne vybrať svoju knihu, no zároveň byť miestom, ktoré im pomáha zorientovať sa v (knižnom) svete a môže pomôcť formovať a vzdelávať spoločnosť. My sa snažíme skĺbiť obe, pretože si vážime slobodu nad všetko ostatné – vrátane všetkých výziev, ktoré s ňou nevyhnutne súvisia.

Najčastejšie otázky

Prečo pri niektorých knihách pripomínate potrebu kritického myslenia?
Kým bude existovať sloboda slova, budú vychádzať najrôznejšie knihy na najrôznejšie témy. Zachytávajú svet taký, aký je, i taký, aký by si ho ľudia želali. Je preto úplne prirodzené, že sa nezhodnú na všetkom, dokonca v mnohých témach môžu stáť na úplne opačnej strane názorového spektra. V Martinuse si nadovšetko vážime slobodu, demokraciu a ľudský život. Niekedy natrafíme na knihy, ktoré na niektorú z týchto hodnôt vážne útočia. Ak však neporušujú zákony Slovenskej republiky, ponechávame ich v ponuke, no pripomíname potrebu kritického myslenia a zváženia názorov odborníkov v danej oblasti pri vyhodnocovaní prezentovaných informácií.

Nemalo by potom také upozornenie byť pri všetkých knihách?
Samozrejme, kritické myslenie netreba vypínať pri čítaní žiadnej knihy. (Aj keď pri Pánovi prsteňov to pomôže pri vychutnaní deja.) Sú však rôzne prístupy autorov na prácu so zdrojmi, ich hodnovernosťou a postupmi syntézy záverov z nich. Kým pri mnohých knihách autori transparentne uvádzajú zdroje svojich tvrdení, niektorí prezentujú ako fakty veci, ktoré nie je možné jednoznačne overiť, vytrhávajú z kontextu, ohýbajú históriu či hraničia s konšpiračnými teóriami, a vedome alebo nevedome tak manipulujú čitateľa.

Nie je to cenzúra?
Nie je. Nikomu nezakazujeme knihy kupovať a čítať, každý môže slobodne ignorovať čokoľvek, čo k nim napíšeme. Ak si u nás kúpite knihu, dostanete ju presne tak, ako vyšla, bez akýchkoľvek zásahov do jej obsahu.

Ale prečo tie knihy potom vôbec predávate?
Pretože si slobodu vážime ako jednu z najvyšších hodnôt. Naša úloha ako kníhkupectva, podobne ako desiatok tisíc ďalších po celom svete, je v prvom rade byť tu pre čitateľa a umožniť mu slobodne sa dostať ku knihám, ktoré si chce bližšie preštudovať. Popri tom, samozrejme, radi budeme aj jeho sprievodcom po svete kníh a upriamime ho na tie, ktoré zaujali nás, no na konci dňa je rozhodnutie na ňom.

A čo spoločenská zodpovednosť kníhkupca?
Mnohé z vecí, ktoré si kúpite v obchodoch, môžu slúžiť na dobrý i nebezpečný účel zároveň. Podobne je to s knihami. Ich obsah môže pomôcť pochopiť alternatívny pohľad v argumentácii, kontext vecí či históriu, aby sa zlo minulosti neopakovalo, no v niektorých prípadoch a rukách môžu ich myšlienky byť použité nebezpečne pre seba či voči iným. Základnou úlohou kníhkupectiev po celom svete je byť priestorom, kde si čitatelia môžu vybrať svoje knihy. V Martinuse veríme, že cesta k vzájomnému porozumeniu je dialóg podložený argumentami; posúdenie ich zdroja a hodnovernosti však už nechávame na čitateľovi. Zároveň však chceme dlhodobo pomáhať ľuďom vedieť sa orientovať v záplave informácií. Preto výťažok z predaja týchto kníh (plný rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou) putuje na neziskovú organizáciu Slovenská debatná asociácia, ktorá rozvíja v ľuďoch kritické myslenie a slušnú debatu založenú na argumentoch, a na podporu občianskeho združenia OZ Mladí, ktoré poukazuje na potrebu zachovania slobody a tolerancie v dnešnej spoločnosti.

Kde sa môžem dozvedieť viac o kritickom myslení?
Existuje viacero zdrojov, ktoré vám nepredkladajú svoj názor, ale vysvetľujú, ako kriticky pozerať na informácie, vyhodnocovať ich a argumentovať v debate. Aktívne sa zlepšovaniu v debate a argumentácii môžete venovať napríklad v Slovenskej debatnej asociácii.

Som presvedčný že kniha vo Vašej ponuke porušuje zákony Slovenskej republiky. Čo môžem urobiť?
Pri ponuke vyše 300.000 kníh v našej databáze sa zriedka môže stať, že sa tam dostane aj takáto kniha. Budeme vďační, keď nám jej názov pošlete na knihy@martinus.sk. Nemôžeme vám zaručiť, že knihu okamžite stiahneme z ponuky, no preveríme všetky dostupné zdroje a názory, aby sme ju dokázali posúdiť. Preto nám pomôže, keď okrem odôvodnenia pošlete aj odkazy na relevantné články a rozhodnutia inštitúcií. Zároveň, ak ste presvedčený, že kniha porušuje zákony, najlepším krokom, ktorý môžete urobiť, je iniciovať jej prešetrenie príslušnými orgánmi.