blog

Vďaka vám pomáhame! Ako sa darí Vydavateľskému tringeltu?

utorok 12. mája 2020 12:01
Ut 12.05. 2020 12:01

V apríli 2020 sme spustili službu Vydavateľský tringelt, ktorej cieľom je pomôcť knižnému trhu a vydavateľom v neľahkej koronavírusovej dobe. Aké sú výsledky po prvom mesiaci fungovania?

Službu Vydavateľský tringelt sme spúšťali 2. apríla 2020. V tom neistom čase sme si všetci uvedomovali, že pandémia koronavírusu výrazne zasiahne do života a fungovania knižného trhu a hľadali sme spôsoby, ako čo najviac zmierniť jej dopady. Viac o našom uvažovaní a dôvodoch, prečo sme sa rozhodli pre takýto spôsob podpory trhu si môžete prečítať v tomto článku venovanom Vydavateľskému tringeltu.

Ako sa Vydavateľskému tringeltu darilo v apríli 2020?

Od spustenia služby Vydavateľský tringelt ste vydavateľov podporili sumou viac ako 2500€. Vaše príspevky vydavateľom posielame vo forme daru pri dosiahnutí minimálne 30€ alebo keď o to sami požiadajú. Tieto prostriedky potom vydavatelia môžu použiť na čokoľvek, čo uznajú za vhodné. Do Vydavateľského tringeltu je aktuálne zapojených viac ako 100 vydavateľov.

Sme veľmi hrdí, že sa naši zákazníci rozhodli pomôcť knižnému trhu a že aj naďalej čítajú dobré knižky. Preto budeme so službou Vydavateľský tringelt pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, aby mohli vydavatelia na oplátku ponúknuť čitateľom ďalšie skvelé príbehy.