Česká národní knihovna zdigitalizuje svoje zbierky s pomocou Google. Slovenská sa spolieha na vlastné sily.

Česká národní knihovna sa dohodla na spolupráci s americkou spoločnosťou Google, ktorej výsledkom by mala byť digitalizácia pol milióna zväzkov historických diel a ich následné sprístupnenie na internete. Do ôsmich rokov by tak mali mať prípadní záujemcovia možnosť bez problémov sa “prehrabávať” v historických písomných prameňoch nezmernej hodnoty.

Česká národní knihovna a Google

Národní knihovna ČR spúšťa dva veľké projekty digitalizácie kníh a periodík, ktorých hlavným cieľom je uchovať kultúrne dedičstvo v nich obsiahnuté a zároveň sprístupniť ich obsah na internete. V rámci projektu Národní digitální knihovna bude do roku 2019 zdigitalizovaných približne 300 tisíc zväzkov prevažne českých kníh z 19.-21. storočia. Spolupráca s americkým gigantom Google zaistí digitalizáciu ďalších 200 tisíc historických a slovanských zbierok z obdobia 16-18. storočia, na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva.

Spoločnosť Google má už s digitalizáciou bohaté skúsenosti. Ich projekt Google Books bol vlastne prvým celosvetovým projektom zameraným na digitalizáciu kníh. Až do dnešného dňa je zároveň najväčším a najvýznamnejším. Vo svojom archíve má momentálne viac ako 15 miliónov diel z celého sveta, z ktorých približne 12 miliónov pochádza z partnerských knižníc ako je Česká národní knižnice. Okrem 40 knižníc sa do projektu Google Books zapojilo aj viac ako 35 tisíc vydavateľov, autorov a nositeľov autorských práv, ktorí prispeli viac ako dvomi miliónmi kníh.

Ani Národní knihovna však nie je v oblasti digitalizácie žiadnym nováčikom. S digitalizáciou rukopisov začali už v roku 1996 a v roku 2000 sa pridali i noviny a web. Na skutočne rozsiahlu digitalizáciu však doteraz chýbali finančné prostriedky. To sa zmenilo, keď sa Národnej knihovne ČR podarilo získať 300-miliónovú dotáciu na projekt Národní digitální knihovna. 250 miliónov poskytla Európska únia a 50 miliónmi prispelo české ministerstvo kultúry. Povinná udržateľnosť projektu je do roku 2019, ale česká knihovna chce v projekte pokračovať aj po uplynutí tejto lehoty. Dokumenty by mali byť prístupné “v jednotnom a užívateľsky vľúdnom rozhraní s vysokou mierou možnej personalizácie.”

Slovenská národná knižnica si poradí sama

Kým česká knižnica sa rozhodla, že výhody spolupráce s Google prevažujú nad nevýhodami, Slovenská národná knižnica si stanovila iné priority. Nesústreďuje sa na digitalizáciu stredovekých tlačí, ale prednostne ju zaujímajú dokumenty z 19. storočia, pričom český projekt pokryje z veľkej časti aj zbierky, ktoré sú v slovenských knižniciach. Prof. Dušan Katuščák, generálny riaditeľ SNK dodáva:

Automatický skener dokumentov a kníh (foto: Filip Hanker, Cebit 2007)

“Pokiaľ ide o stredoveké staré a vzácne tlače, tie sú spoločným európskym majetkom a je správne, že práve na zbierky bohatá Česká národná knižnica sa podujala pristúpiť k digitalizácii voľne prístupných diel. Takto sa do obehu zaujímavý dostane digitálny obsah, ktorý sa do určitej miery prekrýva so zbierkami stredovekých starých a vzácnych tlačí ktoré sú v zbierkach knižníc na Slovensku. Pokiaľ ich zdigitalizuje Google pre ČNK, nemusíme ich digitalizovať u nás.”

Slovenská národná knižnica sa tým pádom môže plne sústrediť na digitalizáciu slovacikálnych dokumentov (t.j. dokumentov, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú Slovákov). Aj keď sa to nezdá, jedná sa o projekt úctyhodných rozmerov. “Spolu pôjde o digitalizáciu približne 230 mil. strán a desiatky miliónov strán archívnych materiálov. V českom základnom projekte ide o digitalizáciu asi 35 mil. strán. Nejde však o žiadne preteky, ale o spoluprácu, výmenu skúseností a poznatkov a inovácie.”, hovorí na margo českého projektu Katuščák.

Zároveň sa jedná o projekt, v ktorom sa nedá na americkú spoločnosť Google spoľahnúť. Slovenská národná knižnica možnosti spolupráce zvážila, ale rovnako ako ako Francúzsko, Nórsko, Fínsko, Nový Zéland, Oxford, Stanford a iní sa rozhodla, že “spolupráca s privátnym sektorom akceptovateľná len do istej miery.” Dôvody sú očividné. V prvom rade sa očividne rozchádzajú priority spoločnosti Google a SNK, potom je tu samozrejme otázka udržateľnosti infraštruktúry a riešenia dlhodobého archivovania digitálneho obsahu na viac ako 100 rokov a to ešte nespomíname také problémy, ako je manipulácia s analógovými dokumentmi a vlastnícke práva k digitálnemu obsahu.

Nám, ako koncovým užívateľom, vlastne môže byť jedno, aký model knižnice zvolia. Hlavne, že sa môžeme tešiť, ako budeme mať už o pár rokov kedykoľvek k dispozícii archívy plné vedomostí, o akých sa nám ani nesnívalo. A to všetko bez toho, aby sme museli vytiahnuť päty z domu.

Zaujímavé linky:

Hollywood opäť pokúša šťastie. Chystá na nás Millennium

Slovensko má druhú najkrajšiu fotoknihu v Európe

Brat Stiega Larssona vracia úder!

Na PORIADNE tetovanie s motívom Twilightu nie je nikdy príliš neskoro!

Ako sa vyrába bestseller

    Napíšte komentár
  1. Povinný údaj
  2. Váš web alebo blog
Sociálne siete
Máme pre vás ďalší diel rubriky #martinusaradia! Tentoraz s Michalom :-) https://t.co/woAa0FFYmo
27. 10. 2016
@martinus_cz Aké zahraničné? Veď tam je väčšina tipov v češtine! :-D #martinusaciradia
21. 10. 2016
Tie najlepšie knižné tipy od našej Majky práve teraz na Youtube! https://t.co/JVHxZ05dCy #MartinusaciRadia
21. 10. 2016
@spodlesny Jasné :-) Teda samozrejme, ak to Michal zvládne.
21. 10. 2016
Novinka Juraja Červenáka Diabol v zrkadle už dostupný ako e-kniha! Papierová o týždeň :) https://t.co/zVcxUZvGBQ
19. 10. 2016
Zapletení
Zygmunt Miłoszewski