blog

Spájanie kultúr, spájanie knižníc

štvrtok 13. augusta 2009 00:01
Št 13.08. 2009 00:01

Spájanie knižnícKonflikty medzi jednotlivými národmi často vychádzajú zo vzájomného nepochopenia a nepoznania sa. Ako najlepšie spoznať kultúru iného národa? Stačí nahliadnuť do knižnice, najlepšie tej národnej.  Ak máte pocit, že by to chcelo príliš veľa čitateľských preukazov, tak nasledujúce riadky vás vyvedú z omylu. Vďaka takým projektom ako je  Europeana alebo  World Digital Library totiž netreba nič viac ako zadať tú správnu adresu do vyhľadávača.

Nedá sa nič robiť, doba je uponáhľaná a čím ďalej tým menej ľudí  si nájde čas zájsť do knižnice. Väčšina využíva možnosti internetových encyklopédií, ktoré začínajú tie papierové pomaly ale isto nahradzovať.   Toto si uvedomili aj knihovníci a pracovníci knižníc a tak sa rozhodli spojiť sa. Legendárne svetové knižnice sa preniesli do virtuálnych priestorov a pod hlavičkou UNESCO  spustili unikátny projekt  Svetovej digitálnej knižnice.  Úlohou knižnice je prezentácia medzinárodného a interkulturálneho porozumenia, no a samozrejme zhromažďovanie materiálov, nedbajúc na geografické hranice. Všetky materiály umiestnené na stránke www.wdl.org sú bezplatné a dostupné vo viacerých jazykoch.  V prípade, že stránku navštívite budete mať možnosť  nahliadnuť do digitálnych archívov 32 inštitúcií.

Ako už bolo povedané, digitálny svet hranice nepozná a tak môžete listovať v dokumentoch americkej Kongresovej knižnice a vzápätí sa preniesť do egyptskej Alexandrie. Momentálne je stránka dostupná v 7 jazykoch, keďže však ide o medzinárodný projekt tvorcovia sa budú snažiť  v blízkej dobe jazykové spektrum stránky rozšíriť.  Podľa tvorcov však momentálne nie je problém samotný obsah, ale rozvinutie technickej kapacity potrebnej na jeho digitalizáciu. Práve k hľadaniu týchto prostriedkov prispievajú finančne aj veľké súkromné spoločnosti ako  Google, či Microsoft a viaceré nadácie.

O niečo „zabehnutejšou“ a staršou obdobou Svetovej knižnice je Europeana. Bola spustená v novembri  2008 a materiály pre tento účel poskytlo vyše 1000 organizácií. Princíp je taký istý, no ako už názov napovedá, ide o spojenie európskych knižníc. Milovníci literatúry, umenia, dejín, hudby či filmov majú bezplatný prístup k dielam prostredníctvom portálu  www.europeana.eu . Ak by VáI takto vyzerajú niektoré knižnice...s napríklad lákala taká Mona Lisa, do Louvru už chodiť nemusíte. Louvre patrí totiž k múzeám, ktoré ponúkli zdigitalizované obrazy zo svojich rozsiahlych zbierok.  A neboli  jediní. Aj Amsterdamské Rijksmuseum  sa pridalo a štátne archívy zúčastnených krajín tiež nezaostávali. Ponúkli mnohé cenné dokumenty k nahliadnutiu, napríklad  francúzsky Institut National de l’Audiovisuel dokonca  poskytol 80 000 nahrávok, ktoré dokumentujú 20. storočie až k prvým nahrávkam z bojísk vo Francúzsku v roku 1914.

Stránka je prístupná vo všetkých jazykoch európskej únie a tak anglicky nehovoriaci euroobčania nemusia mať strach, k dokumentom sa dostanú.  Podobne ako u západných kolegov sa však vyskytol problém s technickým zvládnutím digitalizácie a následným uskladnením takého množstva dát. Hneď prvý deň po spustení stránky sa totiž prihlásil asi trojnásobok predpokladaného počtu po informáciách bažiacich. Nuž, 10 miliónov prihlásených narobí svoje a tak nečudo, že server padol.  Chvíľu to síce trvalo, ale už je zotavený, tak teda, nech sa páči. Listujte, pozerajte fotografie, cestujte po archívoch celého sveta a snažte sa porozumieť. 🙂

Zdroj foto: artslibrary.files.wordpress.com / asymptotia.com